Orthomoleculair Therapeut

Hoe werkt een orthomoleculair therapeut in de behandeling van vage klachten?

Orthomoleculaire Therapie; Op zoek naar de oorzaak

Laatst had ik een interview met Elsevier, voor het tijdschrift Clique. In dit tijdschrift werd er onder andere aandacht besteed aan PDS; Prikkelbaar Darm Syndroom. Er werd opgemerkt dat er steeds meer aandacht is voor de orthomoleculaire therapie en dan met name bij chronische klachten waarbij het regulier gezien moeilijk is om de oorzaak te achterhalen en dus ook om de oorzaak te behandelen.
Juist wanneer er “vage klachten” worden ervaren en de standaard onderzoeken geen afwijkingen vertonen dan is het behandelen van symptomen de optie die overblijft terwijl de oorzaak blijft bestaan! En juist de behandeling van de symptomen geeft vaak ook weer bijwerkingen waardoor uiteindelijk de klachten gaan uitbreiden.
Maar hoe gaat een orthomoleculair therapeut hier mee om? Wat kan een orthomoleculair therapeut betekenen bij pds, pms, vermoeidheid, concentratieverlies, burnout, darmklachten of bijvoorbeeld een jeukende huid of eczeem?

Hoe vindt een orthomoleculair therapeut de oorzaak?

Allereerst neemt een goede orthomoleculair therapeut tijd. Tijd voor een intake, een eerste gesprek of anamnese. Want juist het doorvragen, het in kaart brengen van verleden en heden, daar is zoveel informatie in te vinden om na te gaan hoe een disbalans of hoe de klachten zijn ontstaan.
Zijn er operaties geweest, zijn er aandoeningen of klachten bij familieleden, bij een beroep wat uitgeoefend wordt wat voor beroep; waar komt iemand mee in aanraking, zijn er stressfactoren of zijn er heftige momenten geweest in iemands leven, hoe gaat het slapen, voel je veel behoefte aan koolhydraten, kan iemand een maaltijd overslaan of wordt diegene dan snel trillerig, is er sprake van een opgeblazen gevoel in de buik na een maaltijd, hoe frequent heeft iemand ontlasting en hoe ziet deze ontlasting er uit…
Enkele voorbeelden van vragen die zoveel informatie geven!
Als orthomoleculair therapeut heb ik de Medische Basiskennis afgerond en daarmee al handvaten om na te gaan waar ziekten of disbalansen ontstaan. In mijn geval heb ik ook gewerkt als verpleegkundige en daarmee veel ervaring met heel breed uiteenlopende ziektebeelden en bijvoorbeeld medicatie.
Maar zeker de opleiding tot orthomoleculair therapeut heeft mij enorm veel geleerd in hoe processen verlopen in een lichaam. Hoe het samenspel is van deze processen en wat er voor nodig is om het optimaal te laten verlopen. Geloof me, het is een prachtig samenspel en volledig uitgebalanceerd. Je lichaam heeft ook altijd wel een escape-route als een omzetting niet optimaal verloopt. Maar wat als de tekorten uitbreiden en toenemen? Wat als ook de escape-route niet meer goed verloopt?
Juist! Dan lukt het je lichaam niet meer om een proces goed te laten verlopen en ontstaan er klachten!


In het duister tasten of meetbaar werken?

Juist dit onderdeel is zo belangrijk als orthomoleculair therapeut. Je kunt gissen welk tekort er speelt. En daar een behandeling op afstemmen. Zijn er resultaten dan weet je dat het goed was. Maar wanneer er geen resultaat is op een behandeling moet deze weer worden aangepast.
Als orthomoleculair therapeut heb je beschikking over daadwerkelijke meetwaarden. Dit gebeurt in het laboratorium door middel van onderzoeken zoals via je bloed, ontlasting, urine of speeksel.
Zo maak je inzichtelijk waar de tekorten spelen (en weet je als orthomoleculair therapeut ook welke processen betrokken zijn bij de tekorten, waar in het lichaam dit nodig is en wat de gevolgen dus kunnen zijn). Het wordt meetbaar gemaakt en dus is het mogelijk een nameting te doen na de behandeling; wat is het daadwerkelijke meetbare resultaat?
En last but not least; je kunt een heel doelgericht plan maken om de oorzaak van de klachten te verhelpen! Hoe waardevol is dat!


Wil jij van je “vage klachten” de oorzaak vinden en behandelen?

Met vage klachten bedoel ik niet dat ze vaag of niet belangrijk zijn. Maar ik bedoel dat de oorzaak vaag is. Want tot nu toe valt vrijwel alles binnen de norm bij onderzoeken, is er geen duidelijke oorzaak te vinden en leer je omgaan met je klachten.
Voel jij ook dat er een oorzaak voor zou moeten zijn, dat het niet helemaal klopt dat jij deze klachten hebt en dat het misschien niet nodig is dat je hier maar mee om moet leren gaan?
Ik vind graag samen met jou dat ontbrekende puzzelstukje!

Your inner Best in de media; lees het interview over van vage klachten de oorzaak aanpakken

Orthomoleculair Therapeut Anneke Mans, Your inner Best, PDS, PMS, Eczeem